สถานะการลงทะเบียน

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนและได้ชำระโอนเงินแล้ว โปรดส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ pongsagon@scispec.co.th หรือ 062-262-2445

*Full Course = ภาคบรรยาย+ปฏิบัติการ *Lecture = ภาคบรรยายเท่านั้น *Green = Normal *Yellow = Student
# FIRST NAME LAST NAME REGISTRATION TYPE REGISTRATION STATUS
1 Jakaphan Wannawong Full Course เสร็จสมบูรณ์
2 Nuttawut Nuchprayoon Full Course เสร็จสมบูรณ์
3 Wilawan Thongda Full Course เสร็จสมบูรณ์
4 Nattawan Tangmahakul Full Course เสร็จสมบูรณ์
5 Siriwan Sakarin Full Course เสร็จสมบูรณ์
6 Pasika Chalermpromma Full Course เสร็จสมบูรณ์
7 Orawan Suppramote Full Course เสร็จสมบูรณ์
8 Thitima Sumphanapai Lecture เสร็จสมบูรณ์
9 Saranyoo Ponnikorn Full Course เสร็จสมบูรณ์
10 Supitcha Pannengpetch Full Course เสร็จสมบูรณ์
11 Jirawan Panachan Full Course เสร็จสมบูรณ์
12 Wararat Chiangjong Full Course เสร็จสมบูรณ์
13 Kittiya Supradit Lecture เสร็จสมบูรณ์
14 Sarit Charuchaibovorn Full Course เสร็จสมบูรณ์
15 Kedsarin Fong-ngern Full Course เสร็จสมบูรณ์
16 Jinchutha Duangdara Lecture เสร็จสมบูรณ์
17 Nantavadee Boonsri Lecture เสร็จสมบูรณ์
18 Kulwadee Karnjana Lecture เสร็จสมบูรณ์
19 Onsurang Wattanathamsan Full Course เสร็จสมบูรณ์
20 Narumon Thongdee Full Course เสร็จสมบูรณ์
21 Boonruk Phattanaphattananon Full Course เสร็จสมบูรณ์
22 Sopapan Rattanaprapanporn Full Course เสร็จสมบูรณ์
23 Bhawat Wongkhamprai Full Course เสร็จสมบูรณ์
24 Sivakorn Wajeesaksit Full Course เสร็จสมบูรณ์
25 Eakalak Phanchamnan Lecture เสร็จสมบูรณ์
26 Pratomporn Krangvichian Lecture เสร็จสมบูรณ์
27 Prayoon Laengee Lecture เสร็จสมบูรณ์
28 Teerasit Techawiwattanaboon Lecture เสร็จสมบูรณ์
29 Kanitha Patarakul Lecture เสร็จสมบูรณ์
30 Jutos Jakkaichawadol Full Course เสร็จสมบูรณ์
31 Prinya Wongsa Full Course เสร็จสมบูรณ์
32 Chompunut Permkam Full Course รอแจ้งการชำระเงิน
33 Sirirat Rattanapuchpong Lecture เสร็จสมบูรณ์
34 Watthanachai Jumpathong Full Course เสร็จสมบูรณ์