iCE™ 3000 Series

อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์ (atomic absorption spectrometer) คือเครื่องมือวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยอาศัยการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระของธาตุเมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานความร้อนจากเปลวไฟ (Flame) หรือกระแสไฟฟ้า (Graphite Furnace หรือ Electrothermal) เทคนิคนี้ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่งเนื่องจากสามารถใช้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะได้มากถึง 70 ธาตุด้วยกัน มีความสะดวกรวดเร็ว มีความไวสูงและเป็นเทคนิคที่เฉพาะดีมาก

iCE™ 3000 Series ประกอบด้วย 3 รุ่น

iCE™ 3300 Flame

  • ใช้ระบบทางเดินแสงคู่ (Stockdale Double Beam) ที่ให้ความเข้มแสงเช่นเดียวกับทางเดินแสงเดี่ยว
  • สามารถเลือกใส่หลอดกำเนิดแสงได้สูงสุดถึง 6 หลอด ทำให้สะดวกในการใช้งาน
  • หัว burner ขนาด 5 cm สามารถใช้ได้กับทั้งเปลวไฟ Air-Acetylene และ Nitrous-Acetylene ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัว burner ทำให้สะดวกต่อการวิเคราะห์

  • iCE™ 3400 Graphite Furnace หรือ Electrothermal

  • Monochromator เป็นชนิด Echelle ซึ่งประกอบด้วย Grating และ Prism ทำหน้าที่ในการแยกแสงทำให้ได้ Resolution ที่ดี
  • หลอดกราไฟท์ชนิด Extended Lifetime Cuvettes ออกแบบให้ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

  • iCE™ 3500 Dual

  • มีระบบการตัดสัญญาณรบกวนทั้งแบบ Deuterium Background Correction และ Zeeman Background Correction
  • เปลี่ยนระบบการวิเคราะห์จากเทคนิค Flame atomizer เป็น Graphite atomizer ได้โดยอัติโนมัติจากซอฟแวร์ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของตัวเครื่อง

  • Contact US Download Brochure