Gemini™

ในการตรวจยืนยันชนิดสารเคมี สารระเบิด สารเสพติด ที่มีความหลากหลายที่เราไม่รู้จักในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีความมั่นใจ ด้วยการใช้เทคนิค FT-IR Spectroscopy และรามานสเปกโทรสโคปี (Raman Spectroscopy) ในเครื่องเดียวกัน เครื่องมือของทาง Thermoscientific รุ่น Gemini เป็นเครื่องแรกในโลกที่ รวม 2 เทคนิคนี้ไว้ในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา สามารถพกพาได้สำหรับการใช้งานภาคสนาม ให้ผลการวัดที่รวดเร็ว ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดระยะเวลาในการรอผลการวิเคราะห์ ทำให้สามารถทำงานต่อได้อย่างทันท่วงที

  • น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถนำไปใช้ภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว
  • บ่งชี้สารต้องสงสัยไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว จากระเบิดหรืออาวุธเคมี สารจากอุตสาหกรรมเคมี

  • Contact US Download Brochure