TSQ Quantiva™

TSQ Qunativa เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ลควอดรูโพลที่มีประสิทธิภาพรองรับทุกความต้องการทางด้านปริมาณวิเคราะห์ โดยมีความไวในการวิเคราะห์มวลลงได้ถึงระดับ attogram (10-18) และยังมีความทนทานต่อการใช้งานหนักได้

Unprecedented Quantitative Performance

 • การควบคุมปริมาณไอออนประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ active ion management (AIM™), electrodynamic ion funnel, ion beam guide with neutral blocker, Thermo Scientific™ HyperQuad™ quadrupole mass filter, และ active collision cell
 • มีความเร็วในการวัดแบบ SRM สูงถึง 500 SRM/s ทำให้วิเคราะห์สารได้หลากหลายชนิดในเวลาที่รวดเร็ว
 • สามารถทำงานสลับระหว่างประจบวกและลบได้ โดยใช้เวลาในการสลับประจุเพียง 25 มิลลิวินาที

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีชุดผลิตไอออนแบบ Thermo Scientific™ Ion Max NG™ ion source สามารถการควบคุมปริมาณแก๊สและศักย์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและยังสามารถปรับตำแหน่งของการสเปรย์สารได้หลากหลายเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการสร้างไอออนสูงสุด
 • มีชุดผลิตไอออนที่เป็นอุปกรณ์เสริม ได้แก่ Thermo Scientific™ EASY-Max NG™, EASY-Spray NG™ และ Nanospray Flex NG™ ion sources จึงรองรับงานได้อย่างหลากหลาย
 • ขอแนะนำโปรแกรม Thermo Scientific™ Pinpoint™ เพื่อช่วยในการหาไบโอมาร์กเกอร์ ตั้งแต่เริ่มจนถึงสเกลใหญ่ รวมถึงการหาปริมาณ และการวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์
 • ขอแนะนำโปรแกรม Thermo Scientific™ TraceFinder™ ที่มีฐานข้อมูลของสารประกอบต่างๆ, สามารถสร้างและเก็บฐานข้อมูล รวมไปถึงการออกแบบการรายงานผล โดยมีฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาหาร, งานทางด้านแพทย์ และ งานทางด้านพิสูจน์หลักฐาน

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  TSQ Endura™

  เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ลควอดรูโพลที่มีความไวในการวิเคราะห์ที่ดีและมีความทนทานต่อการใช้งานหนักได้ในราคาที่เหมาะสม

  Quantitative Performance and Value

 • การควบคุมปริมาณไอออนประกอบด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ Ion optics RF-Lens, ion beam guide with neutral blocker และ quadrupole mass filter เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความไวในการวิเคราะห์ให้รองรับงานทางด้านปริมาณวิเคราะห์
 • มีความเร็วในการวัดแบบ SRM สูงถึง 500 SRM/s ทำให้วิเคราะห์สารได้หลากหลายชนิดในเวลาที่รวดเร็ว
 • สามารถทำงานสลับระหว่างประจบวกและลบได้ โดยใช้เวลาในการสลับประจุเพียง 25 มิลลิวินาที
 • มีชุดผลิตไอออนแบบ Thermo Scientific™ EASY-Max NG™ ion source ที่สามารถลดสัญญาณรบกวนได้ดีและใช้งานง่าย

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีชุดผลิตไอออนที่เป็นอุปกรณ์เสริม ได้แก่ Thermo Scientific™ Ion Max NG™, EASY-Spray NG™ และ Nanospray Flex NG™ ion จึงรองรับงานได้อย่างหลากหลาย
 • ขอแนะนำโปรแกรม Thermo Scientific™ TraceFinder™ ที่มีฐานข้อมูลของสารประกอบต่างๆ, สามารถสร้างและเก็บฐานข้อมูล รวมไปถึงการออกแบบการรายงานผล โดยมีฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยทางอาหาร, งานทางด้านแพทย์ และ งานทางด้านพิสูจน์หลักฐาน

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure

  TSQ Access MAX™

  เป็นเครื่องแมสเปคโตรมิเตอร์ชนิดทริปเปิ้ลควอดรูโพลที่มีความไวในการวิเคราะห์ที่ดีและมีความทนทานต่อการใช้งานหนักได้ในงบประมาณที่จำกัด

  Excellent Quantitative Performance

 • มีชุดผลิตไอออนแบบ Thermo Scientific™ Ion Max™ API source และ HESI-II probe ที่สามารถลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความไวในการวิเคราะห์
 • สามารถสร้างข้อมูลการตรวจวัดไอออนได้มากถึง 3,000 ข้อมูลในหนึ่งการวิเคราะห์
 • สามารถทำงานสลับระหว่างประจบวกและลบได้ โดยใช้เวลาในการสลับประจุเพียง 25 มิลลิวินาที
 • มีโหมดการทำงานแบบ High-resolution selected reaction monitoring (H-SRM) ที่ใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเพียง 2 มิลลิวินาที ทำให้สามารถวัดสารประกอบได้มากกว่า 100 ชนิดในการวัดเพียงครั้งเดียว
 • มีความกว้างในการวัดสารในช่วง 10–3000 m/z จึงรองรับงานทั้งทางด้านสารโมเลกุลขนาดเล็กจนถึงสารประกอบโปรตีน
 • มี collision cell ที่มี Zero-cross-talk สามารถป้องกันผลการวิเคราะห์ที่เป็น false positives ได้

 • Increased Productivity with Easy, Robust and Reliable

 • มีฐานข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ที่รองรับงานทางด้านสารกำจัดศัตรูพืช, สีย้อม และสารต้องห้ามในอาหารและยา
 • ชุดผลิตไอออนมีระบบ Self-Cleaning heater รวมถึงโปรแกรมสามารถรับรู้การติดตั้งได้อัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและมีความถูกต้องสูง

 • For research use only.  Not for use in diagnostic procedures.

  Contact US Download Brochure