สัมมนาเชิงวิชาการ
ORBITRAP High Resolution Mass Spectrometer & Innovative Automated Sample Preparation
ณ ห้อง 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 มีนาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ลงทะเบียน จดหมายเรียนเชิญ
NEW Atomic Absorption Spectrometer
Over 50 Years History
Experienced & Knowledge
Complete Portfolio
More Detail
The World's First
Fully Integrated
LC-MS/MS Clinical Analyzer
CASCADION - อ่านที่นี่

ทางบริษัทได้เปิดให้ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้แล้ว เพื่อสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ว่าเป็นการเข้าร่วมสัมมนา โปรโมชั่นต่างๆ หรือส่วนการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากการสัมมนาได้ก่อนใครที่นี่

มีอะไรใหม่ใน GC-MS และ GC-MS/MS

ISQ 7000 GCMS และ TSQ 9000 GCMSMS เป็นเครื่องมือที่รองรับการวิเคราะห์ทดสอบด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และพิษวิทยา ครบทุกฟังก์ชันการทดสอบมาพร้อมด้วยเทคโนโลยี Advanced Electron Ionization (AEI) source ที่เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์สาร ลดสัญญาณรบกวนจากสิ่งสกปรก และเพิ่มความไวในการวิเคราะห์ ExtractaBrite Ion Source รองรับการทำงานแบบ EI และ CI ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด NeverVent™ สามารถถอดเปลี่ยนคอลัมน์ได้โดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศ ทำให้สามารถสลับ Application ได้โดยไม่เสียเวลารอระบบสุญญากาศของเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ และ Vacuum Probe Interlock (VPI) ที่ช่วยให้ถอด Ion Source ออกมาทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศ และสลับโหมดการทำงานระหว่าง EI และ CI ได้โดยไม่ต้องปิดระบบสุญญากาศ ทำให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธภาพสูงสุด การทำงานมีความต่อเนื่อง ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนคอลัมน์หรือการทำความสะอาด วิเคราะห์ตัวอย่างได้มากขึ้น ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
"

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลากร ในด้านการให้บริการ
การตอบสนองความต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- นโยบายคุณภาพ บริษัทซายน์ สเปค จำกัด -